Ne. Kvě 19th, 2024
na obrázku kolorovaný titanic vyplouvající z přístavu

Jak nainstalovat docker na alma linux, protože v balíčcích je podman-docker?

sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo 
sudo dnf remove podman buildah -y
dnf --nogpgcheck install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
sudo systemctl start docker.service && sudo systemctl enable docker.service && sudo docker version && docker info && sudo usermod -aG docker $USER 

Rychlé vysvětlení:
přidání repozitáře, odebrání z původních repozitářů balíčků podman a buildah. Instalace bez gpg kontroly balíčků docker-ce, docker-ce-cli a containerd.io balíčků, start, nastavení na enabled (autostart i po restartu) a vyvolání příkazů docker version, docker info a protože instalujete docker za uživatele, který má sudo práva, tak ho to přidá do skupiny docker.

It works on my machine... : Programmer, Programming, Technology :  r/ProgrammerHumor

zdroj
zdroj2

Avatar

By mirra

Hardwaru a počítačům se věnuji již od roku 2003. Za tu dobu jsem poskládal stovky počítačů, opravil tisíce počítačů a vyřešil nespočetně problémů, vad a chyb, se kterými se setkávali uživatelé. Od roku 2005 se zabývám servery, zejména těmi herními, v roce 2007 jsem se začal věnovat Valve Source SDK level designu, který šel od roku 2009 k ledu kvůli studiu Informatiky na univerzitě. Podílel jsem se chvíli i na provozu síťové laboratoře MENDELU, dnes spravuji cca 30 serverů/diskových polí na univerzitě, řeším IT v malých a středních firmách tak, aby firmy ušetřily nemalé částky při zlepšení kvality a soustředím se na snižování nákladů na IT od licencí až po hardware, software, provádím konsolidace a audity platnosti licencí, které firmám šetří rovněž nemalé peníze. Z velkých firem spravuji s dalšími kolegy 8000 serverů po celé Evropě a tato práce mě nesmírně baví, protože se vše musí automatizovat a nabízí mi to možnost trénovat další evropské jazyky od Angličtiny, přes Němčinu až po Italštinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × 2 =