St. Dub 10th, 2024

Měsíc: Duben 2016

Základy Mikrotiku #1 Úvod

Budu zde vycházet z přípravného Mikrotik kurzu a ze svých poznámek na certifikát MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate). Budu se snažit házet sem konkrétní postupy, čímž si vše sám nejen zopakuji,…

Vytvoření RAID 1

Jedním příkazem: Máme disky /dev/sda a /dev/sdb Těm vytvoříme linux raid partitionu díky příkazům z tohoto článku. No a následně stačí už jen nahodit tento příkaz: mdadm --create /dev/md1 --metadata…