RAID 1, 0, 10, 5, 50, 6, 60 příklady použití a best practicies

Díky za námět na článek od kolegů. Ve stručnosti si tu sjedeme příklady užití jednotlivých RAID polí a jednoduše výhody i nevýhody.

UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEUKLÁDEJTE DATA POUZE DO JEDNOHO RAIDu. Vždy mějte data na více místech současně, RAID neslouží k náhradě zálohování, nejedná se o zálohování. Jedná se pouze zvýšení spolehlivosti uložení dat, ale není to vůbec žádné zálohování. Pokud chcete opravdu zálohovat na roky dlouho vaše data, potřebujete páskové jednotky či více diskových polí současně a držet tak data na více místech, ideálně v geograficky oddělených lokalitách!

RAID 1 (mirroring)

RAID 1 použijeme kdekoliv např. u běžného počítače, kde  ztráta 1 disku bude znamenat pokračování v běžné práci. V okamžiku, kdy zjistíme, že jeden disk z diskového pole vypadl, již preventivně kopírujeme data a důležité zálohy pryč na bezpečnější úložiště, než zahájíme jakoukoliv práci s výměnou poškozených disků. RAID 1 je N+1 redundance. RAID 1 ze 2 disků znamená ztráta 1 disku bez ztráty dat. RAID 1 ze 3 disků znamená N+2 redundance (jako na RAID 6) a tato konfigurace používá všude tehdy, když jsou k dispozici pouze 3 pevné disky ale je nutné dosáhnout stejné redundance jako na RAID 6.

Raid 1 je ideální řešení do 3 disků, u extrémně bezpečných nasazení může samozřejmě být RAID 1 z více než 3 disků, kde s každým dalším diskem v poli roste jeho bezpečnost.

RAID 0 (sparing)

POZOR! Ztráta jednoho disku znamená ztrátu dat i na disku druhém. 2 či více disků se chovají jako 1 větší, díky čemuž je k dispozici více výkonu, více kapacity. Ideální do herních sestav, kde v případě výpadku pevného disku počítáme se ztrátou všech dat, uložených pozic her (spousta her např. na herní platformě steam ukládá své herní pozice do cloudu ke steamu, to stejné dělá i origin od EA u mnoha svých a modernějších her atd…)
Na RAID 0 polích je nutné denně zálohovat a počítat s tím, že kdykoliv přestane fungovat kterýkoliv z disků, je po datech.  Ideální i do starších počítačů na hry, kde máme např. 2 staré SATA disky o kapacitě 80GB. Zdvojnásobí se rychlost zápisu i čtení, protože se výkon rozkládá na oba disky.

RAID 5

Mnou již několik let nepoužívaný RAID 5. Má hned několik nevýhod a dnes ho vídávám samostatně v nových instalacích už jen vzácně, pokud tyto instalace neběží ve svých kopiích na více fyzických strojích.

Nevýhody RAID 5:

 • nutné minimum alespoň 3 disků
 • Ustojí havárii pouze 1 disku
 • V případě více disků výrazně roste šance rozpadu celého pole
 • Nejčastěji se pole rozpadne v případě, kdy po havárii jednoho disku a vložení náhradníka (hot-spare disku) během resynchronizace dojde k závadě dalšího disku a pole se rozpadne.Kdo to totiž s daty myslí opravdu vážně a chce opravdu použít raid 5, ten používá RAID 5 se zrcadlením na další stroje. Takže v okamžiku havárie RAID 5 pole na jednom stroji je k dispozici další RAID 5 pole na jiném stroji.

RAID 50

Raid 5 (tedy minimálně 3 disky), druhý RAID 5 (minimálně 3 disky), které dohromady tvoří RAID 0. Pokud kterékoliv RAID 5 pole selže a rozpadne se, ztrácíme data celkově. Pokud se tak však stane, je cena obnovy dat ve specializované laboratoři levnější, než v případě RAID 6 polí, kde se nachází druhá parita. (je možný výpadek 1 disku v každém RAID 5, pokud na kterémkoliv poli vypadne víc než 1 disk, dochází k havárii pole)

RAID 6

Minimum disků 4. Zvládne bez rozpadu pole výpadek 2 disků. Má rychlejší čtení, pomalejší zápis kvůli dvojité paritě. RAID 6 bych zvolil tam, kde není problém s výkonem na počítání dvojité parity a je prioritou větší bezpečnost diskového pole. Je to v podstatě nejbezpečnější typ RAIDu u 4 a více diskových řešení, ale není tu kladen důraz na výkon zápisu. Vhodné pro domácí disková pole, firemní pole, kde není kladen důraz na výkon pole, ale na bezpečnost a kde není priorita vysokých rychlostí zápisu.

RAID 60

Bezpečnější alternativa za RAID 50 s tím, že RAID 60 potřebuje celkem alespoň 8 disků, tedy 4 na každou RAID 6. Možný výpadek 2 disků na každý raid 6, tedy celkem mohou vypadnout až 4 disky. Je to drahé, bezpečné a má to až 4x vyšší výkon čtení (zápis urychlen bude minimálně, nebo vůbec) oproti rychlosti jednoho pevného disku.

Mám domácí NAS, co tam?

Položte si otázku. Je prioritou bezpečnost?
Tak do 3 disků RAID 1, od 4 a víc RAID 6.

Je prioritou výkon?
do 2 disků RAID 1, 3 disky RAID 5 (ale počítejte s vyšším rizikem ztráty dat), 4 a víc disků RAID 10.

Mám počítač na hry

Je prioritou pouze výkon a ztráta dat vás vůbec netrápí?
do 3 disků RAID 0, od 4 disků RAID 10. Pokud máte možnost pořízení NVMe disku, tak jakýkoliv NVMe SSD disk je rychlejší, než armáda disků v RAID 0.

Mám počítač na důležitou práci

RAID 1 do 3 disků, RAID 6 od 4 disků, pokud řadič neumí RAID 6, lze zauvažovat o RAID 10. 100% si pohlídejte zálohování několikrát denně na minimálně další 2 lokality a ověřujte si, že se tam ty data skutečně propnula. Nezálohujte pouze na diskové pole po síti, potřebujete data archivovat, ideálně automatizovaně na sftp server či jiný typ služby, který je šifrovaný po cestě, šifrovaný na cílovém bodě uložení a nemají k němu přístup aktuálně spuštěné programy, které by mohly v případě virové nákazy počítače způsobit zašifrování data záloh.

Mám pracovní počítač na výkon na střih videa

Je prioritou pouze výkon a aktuální ztráta dat Vás vůbec netrápí?
Pokud denně zálohujete, nebo dokonce několikrát denně zálohujete a potřebujete nekompromisně výkon, tak RAID 0 do 3 disků. (počítejte se ztrátou dat kdykoliv kterýkoliv z disků přestane fungovat)
Pokud denně zálohujete a chcete vyšší výkon od 4 disků, tak RAID 10.

Jednoduchá RAID kulkulačka je tady.

 

Jak vytvořit RAID 6 na Debian 9 Stretch Linuxu či Ubuntu-server 18.04

Na sestavení RAID 6 (mohou vypadnout 2 pevné disky, než dojde k rozpadu diskového pole) potřebujete minimálně 4 pevné disky.

Pozor, tento postup způsobí, že přijdete o data na všech pevných discích, které do pole zařazujete. Tento návod je určen uživatelům, kteří mají fungl nové, nikdy neformátované disky.

V mém případě je k dispozici 6 kusů  6TB disků, které mají v mém případě následující značení:
(ve vašem případě mohou mít disky jiné značení třeba /dev/sda , dev/sdb atd….)

/dev/sdc
/dev/sdd
/dev/sde
/dev/sdf
/dev/sdg
/dev/sdh

Pozor! Pokud máte vlastní diskové pole, mohou se identifikovat disky jinak, než u mě. To zjistíte napsáním příkazu:
 fdisk -l

Jsou připojeny v systému, jak je rozdělit a poskládat z nich raid?

Začneme prvním diskem /dev/sdc

Budeme k tomu používat utilitu parted a začneme s prvním diskem /dev/sdc

parted /dev/sdc

objeví se nám:

GNU Parted 3.2
Using /dev/sdc
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
Napíšeme následující příkazy, které vždycky potvrdíme klávesou enter:
mklabel gpt
unit TB
mkpart primary 0.00TB 6.00TB
set 1 raid on

pro výpis pak stačí zadat příkaz:

print

Který vypíše:

Model: ATA WDC WD60EFRX-68L (scsi)
Disk /dev/sdc: 6,00TB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 0,00TB 6,00TB 6,00TB primary raid

A proto můžeme dát příkaz:

quit

a s odbouchnutím klávesy enter můžeme pokračovat na další disk.

To stejné uděláme u všech ostatních disků, které přijdou do RAIDu.

Pokračujeme dalším diskem a takto až k poslednímu

parted /dev/sdd

A zde už ukážu jak to vypadá na obrazovce:

parted /dev/sdd
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdd
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel gpt
(parted) unit TB
(parted) mkpart primary 0.00TB 6.00TB
(parted) set 1 raid on
(parted) print
Model: ATA WDC WD60EFRX-69L (scsi)
Disk /dev/sdd: 6,00TB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 0,00TB 6,00TB 6,00TB primary raid

(parted) quit

Co jsme tím dokázali
Vytvořili jsme 1 primární oddíl o plné kapacitě 6TB na každém z pevných disků /dev/sdc1 – /dev/sdh1, které mají flag (příznak) RAID, tedy že se jedná o oddíl určený do RAIDu.

Potom co tohle uděláme se všemi disky, které do RAIDu přijdou (tedy ještě /dev/sde /dev/sdf, /dev/sdg, /dev/sdh), tak bude potřeba složit softwarový RAID 6.

Softwarový RAID 6 složíme z předpřipravených disků takto:

 mdadm --create --verbose /dev/md6 --metadata=1.2 --assume-clean --level=6 --raid-devices=6 /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg /dev/sdh

Před potvrzením (protože disky nikdy nebyly zformátovány) vám to vypíše něco takového:

mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: /dev/sdc appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdc but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sdd appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdd but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sde appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sde but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sdf appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdf but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sdg appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdg but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sdh appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdh but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: size set to 5860391424K
mdadm: automatically enabling write-intent bitmap on large array
Continue creating array?

pro potvrzení vytvoření raidu 6 je nutné dát:

 y

nebo

yes

a potvrdit klávesou enter.

Potom co tak uděláte vám výsledek příkazu zobrazí:

mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md6 started.

 

Můžete ověřit následujícími příkazy:

cat /proc/mdstat

případně pro refreshování příkazu každou 1 vteřinu:

watch -n1 cat /proc/mdstat

Což zobrazí výstup:

Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md6 : active raid6 sdh[5] sdg[4] sdf[3] sde[2] sdd[1] sdc[0]
23441565696 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]
[>....................] resync = 0.1% (11712316/5860391424) finish=579.3min speed=168253K/sec
bitmap: 44/44 pages [176KB], 65536KB chunk

Další informace o raid 6 je možné zobrazit příkazem:

mdadm --detail /dev/md6

Což zobrazí v mém případě výstup:

/dev/md6:
    Version : 1.2
 Creation Time : Sat Feb 23 08:20:04 2019
   Raid Level : raid6
   Array Size : 23441565696 (22355.62 GiB 24004.16 GB)
 Used Dev Size : 5860391424 (5588.90 GiB 6001.04 GB)
  Raid Devices : 6
 Total Devices : 6
  Persistence : Superblock is persistent

 Intent Bitmap : Internal

  Update Time : Sat Feb 23 08:20:40 2019
     State : clean, resyncing
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

 Resync Status : 0% complete

      Name : JménoServeru:6 (local to host JménoServeru)
      UUID : 137c5a81:d4b2bf72:7e4d3d53:de571e72
     Events : 8

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    32    0   active sync  /dev/sdc
    1    8    48    1   active sync  /dev/sdd
    2    8    64    2   active sync  /dev/sde
    3    8    80    3   active sync  /dev/sdf
    4    8    96    4   active sync  /dev/sdg
    5    8   112    5   active sync  /dev/sdh

Teď už stačí jen zařízení /dev/md6 naformátovat pro jakýkoliv filesystém, který budeme chtít. Např. Ext4, ext3, xfs atd…

Správce spuštění systému Windows stav: 0xc0000225 Výběr svazku se nezdaril, protože k požadovanému zařízení nelze získat přístup

Napsali jste do googlu 0xc0000225 a najednou se na vás vynořila hromada návodů, ale žádný nefunguje?

V mém případě stačilo na počítači nastartovat instalaci windows, odkliknout jazyk, dát opravit tento počítač a vyskočila na mě hláška s nadpisem:

Možnosti obnovení systému

Byly zjištěny problémy s možnostmi spuštění počítače.
Chcete provést opravy a restartovat počítač?
Na výběr jsou možnosti:
[Opravit a restartovat]  [Ne]

Po kliknutí na [Opravit a restartovat]  dojde k restartu počítače, ovšem výsledek se projeví v podobě dalšího řádku v případném boot menu dalších windows 7 (obnovené), když na možnost zajedete šipkou dolů a dáte enter, měl by Vám již nabootovat správný operační systém.

Po startu si můžete upravit pořadí bootování jednotlivých systémů, nebo starý systém zcela odebrat, pokud dáte [Tlačítko Windows mezi CTRL a ALT] + [R], objeví se dialog Spustit, do něho napíšete msconfig, dáte enter a objeví se okno “Konfigurace systému”, v záložce Spuštění počítače si již můžete vybrat, který operační systém se bude spouštět a další podrobnosti spouštění systému.

Pokud by ani tohle nefungovalo, můžete zkusit návod ve videu. 😉