Po. Čvc 15th, 2024

Instalace sshfs na Almalinux 8

sshfs vám pomocí ssh přimountuje vzdálený filesystém na vzdáleném serveru. Protože v epel-release repozitářích se fuse-sshfs nenacházel a zrovna tento návod z diskuse nefungoval, což ukazuje následující výstup: Řešení: Výstup:

RuntimeError: Found no NVIDIA driver on your system. Please check that you have an NVIDIA GPU and installed a driver from http://www.nvidia.com

Command ‚nvidia-smi‘ not found, but can be installed with:apt install nvidia-utils-510-server # version 510.47.03-0ubuntu3, orapt install nvidia-utils-390 # version 390.157-0ubuntu0.22.04.1apt install nvidia-utils-418-server # version 418.226.00-0ubuntu5~0.22.04.1apt install nvidia-utils-450-server # version 450.236.01-0ubuntu0.22.04.1apt…

AI generování obrázků a AI chat

Slíbil jsem pár z vás, že posbírám dohromady seznam užitečných odkazů k AI. DALL-E Generování obrázků z dílny OpenAI. https://openai.com/dall-e-2/ Midjourney https://midjourney.com/home/?callbackUrl=%2Fapp%2F Stable diffusion https://stablediffusionweb.com/#features(mě obrázky nevygenerovala žádné, byl v…

FreeBSD 13.1 – resize disk

V tomto případě jde spíše o grow disk, tedy „růst“ disku. V té češtině to zní příšerně, uznávám. Máme .qcow2 image s virtuálkou pro KVM. Jakékoliv ostatní např. instalační image…

(errno: 140 „Wrong create options“) Mysql / MariaDB

Máte Mysql 8.x/Mariadb 10.x na ubuntu/debianu/RHELu/Fedora/Alma řešení: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf připište pod innodb_strict_mode=off Pokud potřebujete nastavit totéž bez restartu, tak např. v phpmyadminu nebo v SQLyog: SET SESSION innodb_strict_mode=off;SET GLOBAL innodb_strict_mode=off; Případně…