Po. Čvc 15th, 2024

Měsíc: Únor 2022

Pomalý start Linuxu?

Zkrátím to: 1.331s snap.lxd.activate.service1.203s snapd.service695ms systemd-udev-settle.service376ms cloud-init-local.service357ms snap-core18-2253.mount353ms snap-lxd-21803.mount352ms snap-lxd-21835.mount351ms snap-snapd-14978.mount347ms cloud-init.service316ms snap-core20-1328.mount309ms cloud-config.service285ms dev-mapper-ubuntu\x2d\x2dvg\x2d5ubuntu\x2d\x2dlv.device272ms cloud-final.service266ms systemd-logind.service234ms snap-core20-1270.mount192ms systemd-resolved.service190ms dev-loop1.device182ms snap-core18-2284.mount174ms dev-loop2.device173ms lvm2-monitor.service150ms swap.img.swap134ms dev-loop4.device121ms dev-loop3.device121ms dev-loop0.device118ms accounts-daemon.service103ms networkd-dispatcher.service90ms lvm2-pvscan@259:3.service80ms…

Install docker alma linux

Jak nainstalovat docker na alma linux, protože v balíčcích je podman-docker? Rychlé vysvětlení:přidání repozitáře, odebrání z původních repozitářů balíčků podman a buildah. Instalace bez gpg kontroly balíčků docker-ce, docker-ce-cli a…