Po. Kvě 20th, 2024
na obrázku logo alma linux a nápis how to install sshfs

sshfs vám pomocí ssh přimountuje vzdálený filesystém na vzdáleném serveru.

Protože v epel-release repozitářích se fuse-sshfs nenacházel a zrovna tento návod z diskuse nefungoval, což ukazuje následující výstup:

dnf --enablerepo=epel -y install fuse-sshfs
Last metadata expiration check: 2:07:28 ago on Thu 04 Apr 2024 09:09:11 PM CEST.
No match for argument: fuse-sshfs
Error: Unable to find a match: fuse-sshfs

Řešení:

dnf --enablerepo=powertools -y install fuse-sshfs


Výstup:

AlmaLinux 8 - PowerTools                                                       202 kB/s | 3.1 MB   00:15
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Thu 04 Apr 2024 11:42:32 PM CEST.
Dependencies resolved.
======================================================================================================================================================================
 Package                 Architecture             Version                 Repository                Size
======================================================================================================================================================================
Installing:
 fuse-sshfs                x86_64                2.8-5.el8                powertools                56 k

Transaction Summary
======================================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 56 k
Installed size: 110 k
Downloading Packages:
fuse-sshfs-2.8-5.el8.x86_64.rpm                                                    11 kB/s | 56 kB   00:05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                 5.3 kB/s | 56 kB   00:10
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                                                       1/1
 Installing    : fuse-sshfs-2.8-5.el8.x86_64                                                         1/1
 Running scriptlet: fuse-sshfs-2.8-5.el8.x86_64                                                         1/1
 Verifying    : fuse-sshfs-2.8-5.el8.x86_64                                                         1/1

Installed:
 fuse-sshfs-2.8-5.el8.x86_64

Complete!


zdroj1 zdroj2
Avatar

By mirra

Hardwaru a počítačům se věnuji již od roku 2003. Za tu dobu jsem poskládal stovky počítačů, opravil tisíce počítačů a vyřešil nespočetně problémů, vad a chyb, se kterými se setkávali uživatelé. Od roku 2005 se zabývám servery, zejména těmi herními, v roce 2007 jsem se začal věnovat Valve Source SDK level designu, který šel od roku 2009 k ledu kvůli studiu Informatiky na univerzitě. Podílel jsem se chvíli i na provozu síťové laboratoře MENDELU, dnes spravuji cca 30 serverů/diskových polí na univerzitě, řeším IT v malých a středních firmách tak, aby firmy ušetřily nemalé částky při zlepšení kvality a soustředím se na snižování nákladů na IT od licencí až po hardware, software, provádím konsolidace a audity platnosti licencí, které firmám šetří rovněž nemalé peníze. Z velkých firem spravuji s dalšími kolegy 8000 serverů po celé Evropě a tato práce mě nesmírně baví, protože se vše musí automatizovat a nabízí mi to možnost trénovat další evropské jazyky od Angličtiny, přes Němčinu až po Italštinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × five =