St. Dub 17th, 2024

Na sestavení RAID 6 (mohou vypadnout 2 pevné disky, než dojde k rozpadu diskového pole) potřebujete minimálně 4 pevné disky.

Pozor, tento postup způsobí, že přijdete o data na všech pevných discích, které do pole zařazujete. Tento návod je určen uživatelům, kteří mají fungl nové, nikdy neformátované disky.

V mém případě je k dispozici 6 kusů  6TB disků, které mají v mém případě následující značení:
(ve vašem případě mohou mít disky jiné značení třeba /dev/sda , dev/sdb atd….)

/dev/sdc
/dev/sdd
/dev/sde
/dev/sdf
/dev/sdg
/dev/sdh

Pozor! Pokud máte vlastní diskové pole, mohou se identifikovat disky jinak, než u mě. To zjistíte napsáním příkazu:
 fdisk -l

Jsou připojeny v systému, jak je rozdělit a poskládat z nich raid?

Začneme prvním diskem /dev/sdc

Budeme k tomu používat utilitu parted a začneme s prvním diskem /dev/sdc

parted /dev/sdc

objeví se nám:

GNU Parted 3.2
Using /dev/sdc
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
Napíšeme následující příkazy, které vždycky potvrdíme klávesou enter:
mklabel gpt
unit TB
mkpart primary 0.00TB 6.00TB
set 1 raid on

pro výpis pak stačí zadat příkaz:

print

Který vypíše:

Model: ATA WDC WD60EFRX-68L (scsi)
Disk /dev/sdc: 6,00TB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 0,00TB 6,00TB 6,00TB primary raid

A proto můžeme dát příkaz:

quit

a s odbouchnutím klávesy enter můžeme pokračovat na další disk.

To stejné uděláme u všech ostatních disků, které přijdou do RAIDu.

Pokračujeme dalším diskem a takto až k poslednímu

parted /dev/sdd

A zde už ukážu jak to vypadá na obrazovce:

parted /dev/sdd
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdd
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel gpt
(parted) unit TB
(parted) mkpart primary 0.00TB 6.00TB
(parted) set 1 raid on
(parted) print
Model: ATA WDC WD60EFRX-69L (scsi)
Disk /dev/sdd: 6,00TB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 0,00TB 6,00TB 6,00TB primary raid

(parted) quit

Co jsme tím dokázali
Vytvořili jsme 1 primární oddíl o plné kapacitě 6TB na každém z pevných disků /dev/sdc1 – /dev/sdh1, které mají flag (příznak) RAID, tedy že se jedná o oddíl určený do RAIDu.

Potom co tohle uděláme se všemi disky, které do RAIDu přijdou (tedy ještě /dev/sde /dev/sdf, /dev/sdg, /dev/sdh), tak bude potřeba složit softwarový RAID 6.

Softwarový RAID 6 složíme z předpřipravených disků takto:

 mdadm --create --verbose /dev/md6 --metadata=1.2 --assume-clean --level=6 --raid-devices=6 /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg /dev/sdh

Před potvrzením (protože disky nikdy nebyly zformátovány) vám to vypíše něco takového:

mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: /dev/sdc appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdc but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sdd appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdd but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sde appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sde but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sdf appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdf but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sdg appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdg but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: /dev/sdh appears to be part of a raid array:
    level=raid0 devices=0 ctime=Thu Jan 1 01:00:00 1970
mdadm: partition table exists on /dev/sdh but will be lost or
    meaningless after creating array
mdadm: size set to 5860391424K
mdadm: automatically enabling write-intent bitmap on large array
Continue creating array?

pro potvrzení vytvoření raidu 6 je nutné dát:

 y

nebo

yes

a potvrdit klávesou enter.

Potom co tak uděláte vám výsledek příkazu zobrazí:

mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md6 started.

 

Můžete ověřit následujícími příkazy:

cat /proc/mdstat

případně pro refreshování příkazu každou 1 vteřinu:

watch -n1 cat /proc/mdstat

Což zobrazí výstup:

Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md6 : active raid6 sdh[5] sdg[4] sdf[3] sde[2] sdd[1] sdc[0]
23441565696 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]
[>....................] resync = 0.1% (11712316/5860391424) finish=579.3min speed=168253K/sec
bitmap: 44/44 pages [176KB], 65536KB chunk

Další informace o raid 6 je možné zobrazit příkazem:

mdadm --detail /dev/md6

Což zobrazí v mém případě výstup:

/dev/md6:
    Version : 1.2
 Creation Time : Sat Feb 23 08:20:04 2019
   Raid Level : raid6
   Array Size : 23441565696 (22355.62 GiB 24004.16 GB)
 Used Dev Size : 5860391424 (5588.90 GiB 6001.04 GB)
  Raid Devices : 6
 Total Devices : 6
  Persistence : Superblock is persistent

 Intent Bitmap : Internal

  Update Time : Sat Feb 23 08:20:40 2019
     State : clean, resyncing
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

 Resync Status : 0% complete

      Name : JménoServeru:6 (local to host JménoServeru)
      UUID : 137c5a81:d4b2bf72:7e4d3d53:de571e72
     Events : 8

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    32    0   active sync  /dev/sdc
    1    8    48    1   active sync  /dev/sdd
    2    8    64    2   active sync  /dev/sde
    3    8    80    3   active sync  /dev/sdf
    4    8    96    4   active sync  /dev/sdg
    5    8   112    5   active sync  /dev/sdh

Teď už stačí jen zařízení /dev/md6 naformátovat pro jakýkoliv filesystém, který budeme chtít. Např. Ext4, ext3, xfs atd…

Avatar

By mirra

Hardwaru a počítačům se věnuji již od roku 2003. Za tu dobu jsem poskládal stovky počítačů, opravil tisíce počítačů a vyřešil nespočetně problémů, vad a chyb, se kterými se setkávali uživatelé. Od roku 2005 se zabývám servery, zejména těmi herními, v roce 2007 jsem se začal věnovat Valve Source SDK level designu, který šel od roku 2009 k ledu kvůli studiu Informatiky na univerzitě. Podílel jsem se chvíli i na provozu síťové laboratoře MENDELU, dnes spravuji cca 30 serverů/diskových polí na univerzitě, řeším IT v malých a středních firmách tak, aby firmy ušetřily nemalé částky při zlepšení kvality a soustředím se na snižování nákladů na IT od licencí až po hardware, software, provádím konsolidace a audity platnosti licencí, které firmám šetří rovněž nemalé peníze. Z velkých firem spravuji s dalšími kolegy 8000 serverů po celé Evropě a tato práce mě nesmírně baví, protože se vše musí automatizovat a nabízí mi to možnost trénovat další evropské jazyky od Angličtiny, přes Němčinu až po Italštinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 + 16 =