Ne. Kvě 19th, 2024

Tyto příkazy lze použít v jakékoliv MySQL databázi a věřím, že se Vám budou hodit.

show databases;

ukáže něco jako:
+——————–+
| Database |
+——————–+
| information_schema |
| mysql |
| wiki |
+——————–+
3 rows in set (0.03 sec)

A příkaz na zjištění všech uživatelů MySQL serveru:

select * from mysql.user;

nebo lépe:
desc mysql.user;

Ukáže něco jako:
mysql> desc mysql.user;
+———————–+———————————–+——+—–+———+——-+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+———————–+———————————–+——+—–+———+——-+
| Host | char(60) | NO | PRI | | |
| User | char(16) | NO | PRI | | |
| Password | char(41) | NO | | | |
| Select_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Insert_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Update_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Delete_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Create_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Drop_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Reload_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Shutdown_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Process_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| File_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Grant_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| References_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Index_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Alter_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Show_db_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Super_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Create_tmp_table_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Lock_tables_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Execute_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Repl_slave_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Repl_client_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Create_view_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Show_view_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Create_routine_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Alter_routine_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| Create_user_priv | enum(‚N‘,’Y‘) | NO | | N | |
| ssl_type | enum(“,’ANY‘,’X509′,’SPECIFIED‘) | NO | | | |
| ssl_cipher | blob | NO | | NULL | |
| x509_issuer | blob | NO | | NULL | |
| x509_subject | blob | NO | | NULL | |
| max_questions | int(11) unsigned | NO | | 0 | |
| max_updates | int(11) unsigned | NO | | 0 | |
| max_connections | int(11) unsigned | NO | | 0 | |
| max_user_connections | int(11) unsigned | NO | | 0 | |
+———————–+———————————–+——+—–+———+——-+
37 rows in set (0.10 sec)

Zdroj1
zdroj2

Avatar

By mirra

Hardwaru a počítačům se věnuji již od roku 2003. Za tu dobu jsem poskládal stovky počítačů, opravil tisíce počítačů a vyřešil nespočetně problémů, vad a chyb, se kterými se setkávali uživatelé. Od roku 2005 se zabývám servery, zejména těmi herními, v roce 2007 jsem se začal věnovat Valve Source SDK level designu, který šel od roku 2009 k ledu kvůli studiu Informatiky na univerzitě. Podílel jsem se chvíli i na provozu síťové laboratoře MENDELU, dnes spravuji cca 30 serverů/diskových polí na univerzitě, řeším IT v malých a středních firmách tak, aby firmy ušetřily nemalé částky při zlepšení kvality a soustředím se na snižování nákladů na IT od licencí až po hardware, software, provádím konsolidace a audity platnosti licencí, které firmám šetří rovněž nemalé peníze. Z velkých firem spravuji s dalšími kolegy 8000 serverů po celé Evropě a tato práce mě nesmírně baví, protože se vše musí automatizovat a nabízí mi to možnost trénovat další evropské jazyky od Angličtiny, přes Němčinu až po Italštinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

two × five =