Po. Čvc 15th, 2024

Poznámka na začátek. Dostaly se mi do ruk 2x 18TB disky za cenu, za kterou před rokem šlo pořídit 10 TB disky. Jsou plněné heliem, jsou obsazené plotnami doslova na doraz a logicky nemají žádné díry, či otvory na nasávání vzduchu. Je na ně 5 let záruka a protože se na ně nebudu spoléhat, mám ještě 2x 8TB disky, na které replikuji to nejdůležitější na záložní lokalitu. Tento návod otestován na Debian 11.2 nejnovějším kernelu v době psaní tohoto článku: Debian 5.10.103-1 (2022-03-07) x86_64 GNU/Linux.

Prvně zjistíme, kde se nám identifikují nově přidané disky pomocí příkazu fdisk -l

fdisk -l
Disk /dev/sdf: 16.37 TiB, 18000207937536 bytes, 35156656128 sectors
Disk model: ST18000NM000J-2T
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Disk /dev/sde: 16.37 TiB, 18000207937536 bytes, 35156656128 sectors
Disk model: WDC WUH721818AL
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Jaktože můj 18 TB HDD ukazuje jen 16,37 TiB ?

18 TB je počítáno následujícím způsobem 1000GB = 1 TB. Zatímco u 1 TiB = 1024 GiB. Výrobci si oblíbili jednotky TB, protože je to větší číslo, než v případě TiB.
Proto platí: 1 TiB > 1TB
Jinými slovy, je v pořádku, že vám 18 TB disk ukazuje 16,37 TiB, protože 18 TB = 16,371 TiB. Váš disk není vadný. ukazuje tutéž kapacitu jen v jiných jednotkách.

Vytváříme oddíl pro SW raid

parted /dev/sde
GNU Parted 3.4
Using /dev/sde
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel gpt
(parted) unit TB
(parted) mkpart primary 0.00TB 18.00TB
(parted) print
Model: ATA WDC WUH721818AL (scsi)
Disk /dev/sde: 18.0TB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start  End   Size  File system Name   Flags
 1   0.00TB 18.0TB 18.0TB        primary

(parted) set 1 raid on
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

parted /dev/sdf
GNU Parted 3.4
Using /dev/sdf
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel gpt
(parted) unit TB
(parted) mkpart primary 0.00TB 18.00TB
(parted) print
Model: ATA ST18000NM000J-2T (scsi)
Disk /dev/sdf: 18.0TB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start  End   Size  File system Name   Flags
 1   0.00TB 18.0TB 18.0TB        primary

(parted) set 1 raid on
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

Tvorba raid1

mdadm --create /dev/md1 --level=raid1 --raid-device=2 /dev/sde1 /dev/sdf1

mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store ‚/boot‘ on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
–metadata=0.90
Continue creating array?
Continue creating array? (y/n) y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md1 started.

Zkontrolujeme

cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdf1[1] sde1[0]
   17578193920 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
   [>....................] resync = 0.0% (8934400/17578193920) finish=1447.6min speed=202278K/sec
   bitmap: 131/131 pages [524KB], 65536KB chunk

Avatar

By mirra

Hardwaru a počítačům se věnuji již od roku 2003. Za tu dobu jsem poskládal stovky počítačů, opravil tisíce počítačů a vyřešil nespočetně problémů, vad a chyb, se kterými se setkávali uživatelé. Od roku 2005 se zabývám servery, zejména těmi herními, v roce 2007 jsem se začal věnovat Valve Source SDK level designu, který šel od roku 2009 k ledu kvůli studiu Informatiky na univerzitě. Podílel jsem se chvíli i na provozu síťové laboratoře MENDELU, dnes spravuji cca 30 serverů/diskových polí na univerzitě, řeším IT v malých a středních firmách tak, aby firmy ušetřily nemalé částky při zlepšení kvality a soustředím se na snižování nákladů na IT od licencí až po hardware, software, provádím konsolidace a audity platnosti licencí, které firmám šetří rovněž nemalé peníze. Z velkých firem spravuji s dalšími kolegy 8000 serverů po celé Evropě a tato práce mě nesmírně baví, protože se vše musí automatizovat a nabízí mi to možnost trénovat další evropské jazyky od Angličtiny, přes Němčinu až po Italštinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *