Čt. Čvn 13th, 2024
logo slona postgreSQL databáze

Jak vykopírovat výsledek SQL query (v našem případě select * from tabulka) do nějakého souboru v .csv podobě otevřitelné v excelu? To si ukážeme v následujícím miničlánečku.


psql -h adresa.serveru -p 5432 -d název_databáze -U uživatel -c "\copy (select * from tabulka) to /tmp/název_tabulky.csv with csv"

vysvětlíme si příkaz podrobněji:
psql příkaz spustí postgresql clienta
za -h vložíte IP adresu nebo DNS název serveru
za -p vložíte číslo portu na kterém naslouchá postgresql server
za -d vložíte název databáze
za -U (pozor velké U) bude uživatel, který má oprávnění se přihlásit
zkoušel jsem -W s heslem, ale to mi nefungovalo a příkaz se následně zeptal na zadání hesla.
Do závorky vložte jakýkoliv SQL dotaz chcete, aby vám jeho výsledek vyexportovalo do souboru.
za cestu /tmp/název_tabulky.csv můžete vložit cestu k souboru, který to vytvoří na straně serveru či podu (v případě kubernetes).

Kubectl cp

kubectl cp jméno-podu:/tmp/název_tabulky.csv ./název_tabulky.csv

vysvětlení příkazu
kubectl cp jméno-podu-ze-kterého-budete-kopírovat:/cesta/k/souboru/který/budete/kopírovat/ze/serveru/k/sobě/na/disk /cesta/na/vašem/počítači

V případě windows bude cesta u vás c:\nějakásložka\ v případě linuxu tak jak jsem popsal.

zdroj zdroj2

Avatar

By mirra

Hardwaru a počítačům se věnuji již od roku 2003. Za tu dobu jsem poskládal stovky počítačů, opravil tisíce počítačů a vyřešil nespočetně problémů, vad a chyb, se kterými se setkávali uživatelé. Od roku 2005 se zabývám servery, zejména těmi herními, v roce 2007 jsem se začal věnovat Valve Source SDK level designu, který šel od roku 2009 k ledu kvůli studiu Informatiky na univerzitě. Podílel jsem se chvíli i na provozu síťové laboratoře MENDELU, dnes spravuji cca 30 serverů/diskových polí na univerzitě, řeším IT v malých a středních firmách tak, aby firmy ušetřily nemalé částky při zlepšení kvality a soustředím se na snižování nákladů na IT od licencí až po hardware, software, provádím konsolidace a audity platnosti licencí, které firmám šetří rovněž nemalé peníze. Z velkých firem spravuji s dalšími kolegy 8000 serverů po celé Evropě a tato práce mě nesmírně baví, protože se vše musí automatizovat a nabízí mi to možnost trénovat další evropské jazyky od Angličtiny, přes Němčinu až po Italštinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

one × 4 =