Ne. Kvě 19th, 2024
obrázek matrix konzole, která je zeleným písmem na černé konzoli. Bash bývá bílým písmem na tmavé konzoli, přičemž Powershell najdeme často buď bílým písmem na tmavé konzoli, či tmavě modré konzoli.

Je to v zásadě velmi jednoduché, pokud již máte funkční minikube či kubernetes cluster.

Na tomto zdroji se dočtete o následujícím příkazu:

kubectl apply -f https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml

Nicméně já si obvykle soubor prvně stáhnu, abych si ho pak upravoval a dělal si s ním, co mi připadne za vhodné, tedy:

wget https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml

(pokud nemáte wget tak debian/ubuntu/Azure distra: apt install wget -y | RedHatí/Amazon distra: dnf install wget -y | Suse Linux distra: zypper install wget )

Potom:

kubectl apply -f components.yaml

To vám však zařve na verzi 1.23 error:

Warning Unhealthy 2m43s (x66 over 12m) kubelet Readiness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 500

což zjistíte pomocí příkazu:

kubectl describe pod metrics-server -n kube-system

Kde se dočtete:

Events:
 Type   Reason   Age          From        Message
 ----   ------   ----         ----        -------
 Normal  Scheduled 12m          default-scheduler Successfully assigned kube-system/metrics-server-847dcc659d-24b9b to kubenode3
 Normal  Pulling  12m          kubelet      Pulling image "k8s.gcr.io/metrics-server/metrics-server:v0.6.1"
 Normal  Pulled   12m          kubelet      Successfully pulled image "k8s.gcr.io/metrics-server/metrics-server:v0.6.1" in 4.117592511s
 Normal  Created  12m          kubelet      Created container metrics-server
 Normal  Started  12m          kubelet      Started container metrics-server
 Warning Unhealthy 2m43s (x66 over 12m) kubelet      Readiness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 500
           

Co s tím?

pomohl mi tento zdroj protože to na první dobrou původně, tak jak je to na webu, NESTARTOVALO.

V manifest konfiguračním souboru components.yaml pod řádek 139 je nutné vložit:

–kubelet-insecure-tls

Aby to vypadalo takto:

  k8s-app: metrics-server
spec:
 containers:
 - args:
  - --cert-dir=/tmp
  - --secure-port=4443
  - --kubelet-preferred-address-types=InternalIP,ExternalIP,Hostname
  - --kubelet-use-node-status-port
  - --metric-resolution=15s
  - --kubelet-insecure-tls

Uložte a dejte příkaz: (který zruší kontejner/pod a nahradí ho tím nově upraveným vloženým insecure-tls argumentem). Pozor NENÍ to secure věc a rozhodně NIC z tohoto nedělejte v produkčním clusteru!

kubectl delete -f components.yaml && kubectl apply -f components.yaml

Výsledek

kubectl get pods –all-namespaces

NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system metrics-server-7cf8b65d65-pc8sl 1/1 Running 0 10m

Ukázka

kubectl top pod --all-namespaces
kubectl top node

zdroj

Avatar

By mirra

Hardwaru a počítačům se věnuji již od roku 2003. Za tu dobu jsem poskládal stovky počítačů, opravil tisíce počítačů a vyřešil nespočetně problémů, vad a chyb, se kterými se setkávali uživatelé. Od roku 2005 se zabývám servery, zejména těmi herními, v roce 2007 jsem se začal věnovat Valve Source SDK level designu, který šel od roku 2009 k ledu kvůli studiu Informatiky na univerzitě. Podílel jsem se chvíli i na provozu síťové laboratoře MENDELU, dnes spravuji cca 30 serverů/diskových polí na univerzitě, řeším IT v malých a středních firmách tak, aby firmy ušetřily nemalé částky při zlepšení kvality a soustředím se na snižování nákladů na IT od licencí až po hardware, software, provádím konsolidace a audity platnosti licencí, které firmám šetří rovněž nemalé peníze. Z velkých firem spravuji s dalšími kolegy 8000 serverů po celé Evropě a tato práce mě nesmírně baví, protože se vše musí automatizovat a nabízí mi to možnost trénovat další evropské jazyky od Angličtiny, přes Němčinu až po Italštinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

6 + 13 =