St. Čvn 22nd, 2022
matrix konzole

Je to v zásadě velmi jednoduché, pokud již máte funkční minikube či kubernetes cluster.

Na tomto zdroji se dočtete o následujícím příkazu:

kubectl apply -f https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml

Nicméně já si obvykle soubor prvně stáhnu, abych si ho pak upravoval a dělal si s ním, co mi připadne za vhodné, tedy:

wget https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml

(pokud nemáte wget tak debian/ubuntu/Azure distra: apt install wget -y | RedHatí/Amazon distra: dnf install wget -y | Suse Linux distra: zypper install wget )

Potom:

kubectl apply -f components.yaml

To vám však zařve na verzi 1.23 error:

Warning Unhealthy 2m43s (x66 over 12m) kubelet Readiness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 500

což zjistíte pomocí příkazu:

kubectl describe pod metrics-server -n kube-system

Kde se dočtete:

Events:
 Type   Reason   Age          From        Message
 ----   ------   ----         ----        -------
 Normal  Scheduled 12m          default-scheduler Successfully assigned kube-system/metrics-server-847dcc659d-24b9b to kubenode3
 Normal  Pulling  12m          kubelet      Pulling image "k8s.gcr.io/metrics-server/metrics-server:v0.6.1"
 Normal  Pulled   12m          kubelet      Successfully pulled image "k8s.gcr.io/metrics-server/metrics-server:v0.6.1" in 4.117592511s
 Normal  Created  12m          kubelet      Created container metrics-server
 Normal  Started  12m          kubelet      Started container metrics-server
 Warning Unhealthy 2m43s (x66 over 12m) kubelet      Readiness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 500
           

Co s tím?

pomohl mi tento zdroj protože to na první dobrou původně, tak jak je to na webu, NESTARTOVALO.

V manifest konfiguračním souboru components.yaml pod řádek 139 je nutné vložit:

–kubelet-insecure-tls

Aby to vypadalo takto:

  k8s-app: metrics-server
spec:
 containers:
 - args:
  - --cert-dir=/tmp
  - --secure-port=4443
  - --kubelet-preferred-address-types=InternalIP,ExternalIP,Hostname
  - --kubelet-use-node-status-port
  - --metric-resolution=15s
  - --kubelet-insecure-tls

Uložte a dejte příkaz: (který zruší kontejner/pod a nahradí ho tím nově upraveným vloženým insecure-tls argumentem). Pozor NENÍ to secure věc a rozhodně NIC z tohoto nedělejte v produkčním clusteru!

kubectl delete -f components.yaml && kubectl apply -f components.yaml

Výsledek

kubectl get pods –all-namespaces

NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system metrics-server-7cf8b65d65-pc8sl 1/1 Running 0 10m

Ukázka

kubectl top pod --all-namespaces
kubectl top node

zdroj

Avatar

By mirra

Hardwaru a počítačům se věnuji již od roku 2003. Za tu dobu jsem poskládal stovky počítačů, opravil tisíce počítačů a vyřešil nespočetně problémů, vad a chyb, se kterými se setkávali uživatelé. Od roku 2005 se zabývám servery, zejména těmi herními, v roce 2007 jsem se začal věnovat Valve Source SDK level designu, který šel od roku 2009 k ledu kvůli studiu Informatiky na univerzitě. Podílel jsem se chvíli i na provozu síťové laboratoře MENDELU, dnes spravuji cca 30 serverů/diskových polí na univerzitě, řeším IT v malých a středních firmách tak, aby firmy ušetřily nemalé částky při zlepšení kvality a soustředím se na snižování nákladů na IT od licencí až po hardware, software, provádím konsolidace a audity platnosti licencí, které firmám šetří rovněž nemalé peníze. Z velkých firem spravuji s dalšími kolegy 8000 serverů po celé Evropě a tato práce mě nesmírně baví, protože se vše musí automatizovat a nabízí mi to možnost trénovat další evropské jazyky od Angličtiny, přes Němčinu až po Italštinu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

three + twenty =