Út. Říj 3rd, 2023

RuntimeError: Found no NVIDIA driver on your system. Please check that you have an NVIDIA GPU and installed a driver from http://www.nvidia.com

Command ‚nvidia-smi‘ not found, but can be installed with:apt install nvidia-utils-510-server # version 510.47.03-0ubuntu3, orapt install nvidia-utils-390 # version 390.157-0ubuntu0.22.04.1apt install nvidia-utils-418-server # version 418.226.00-0ubuntu5~0.22.04.1apt install nvidia-utils-450-server # version 450.236.01-0ubuntu0.22.04.1apt…

AI generování obrázků a AI chat

Slíbil jsem pár z vás, že posbírám dohromady seznam užitečných odkazů k AI. DALL-E Generování obrázků z dílny OpenAI. https://openai.com/dall-e-2/ Midjourney https://midjourney.com/home/?callbackUrl=%2Fapp%2F Stable diffusion https://stablediffusionweb.com/#features(mě obrázky nevygenerovala žádné, byl v…

FreeBSD 13.1 – resize disk

V tomto případě jde spíše o grow disk, tedy „růst“ disku. V té češtině to zní příšerně, uznávám. Máme .qcow2 image s virtuálkou pro KVM. Jakékoliv ostatní např. instalační image…

(errno: 140 „Wrong create options“) Mysql / MariaDB

Máte Mysql 8.x/Mariadb 10.x na ubuntu/debianu/RHELu/Fedora/Alma řešení: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf připište pod [mysqld] innodb_strict_mode=off Pokud potřebujete nastavit totéž bez restartu, tak např. v phpmyadminu nebo v SQLyog: SET SESSION innodb_strict_mode=off;SET GLOBAL innodb_strict_mode=off;…

Pomalý start Linuxu?

Zkrátím to: 1.331s snap.lxd.activate.service1.203s snapd.service695ms systemd-udev-settle.service376ms cloud-init-local.service357ms snap-core18-2253.mount353ms snap-lxd-21803.mount352ms snap-lxd-21835.mount351ms snap-snapd-14978.mount347ms cloud-init.service316ms snap-core20-1328.mount309ms cloud-config.service285ms dev-mapper-ubuntu\x2d\x2dvg\x2d5ubuntu\x2d\x2dlv.device272ms cloud-final.service266ms systemd-logind.service234ms snap-core20-1270.mount192ms systemd-resolved.service190ms dev-loop1.device182ms snap-core18-2284.mount174ms dev-loop2.device173ms lvm2-monitor.service150ms swap.img.swap134ms dev-loop4.device121ms dev-loop3.device121ms dev-loop0.device118ms accounts-daemon.service103ms networkd-dispatcher.service90ms lvm2-pvscan@259:3.service80ms…

Install docker alma linux

Jak nainstalovat docker na alma linux, protože v balíčcích je podman-docker? Rychlé vysvětlení:přidání repozitáře, odebrání z původních repozitářů balíčků podman a buildah. Instalace bez gpg kontroly balíčků docker-ce, docker-ce-cli a…